تغيير نام باشگاه پژوهشگران

بدين وسيله تغيير نام باشگاه پژوهشگران جوان را به باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان اعلام مي نماييم .
 
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد قوچان
Young Researchers and Elite Club Of Quchan Branch


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط