***اطلاعيه مهم ***

***اطلاعيه  مهم ***
 بدينوسله به اطلاع اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان مي رسانيم كه گواهينامه آموزشي
1- دوره هاي خوردگي 2-  روش تحقيق  3-  آشنايي با كتابخانه ديجيتال 4 - نرم افزار fluent
كه در سال گذشته برگزار شده صادر شده است و در دفتر باشگاه موجود مي باشد از اعضاي شركت كننده در اين دوره ها دعوت مي شود براي گرفتن گواهينامه هاي خود به دفتر باشگاه واقع در طبقه دوم ساختمان فني و مهندسي مراجعه كنيد .


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط