تغيير نام باشگاه پژوهشگران

بدين وسيله تغيير نام باشگاه پژوهشگران جوان را به باشگاه پژوهشگران جوان...

شرايط عضويت در استعدادهاي درخشان :

داوطلبان عضويت در استعدادهاي درخشان لازم است داراي شرايط عمومي زير...

***اطلاعيه مهم ***

***اطلاعيه مهم *** بدينوسله به اطلاع اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان...

اطلاعيه مهم در مورد جزوات اساتيد

بدين وسيله باشگاه پ‍‍ژوهشگران جوان اعلام مي كند از اين پس...

صفحه 1 از 1 1   برو به 

مطالب مرتبط